Сохранение, изучение и развитие государственных языков Республики Татарстан и других языков в Республике Татарстан на 2014 – 2022 годы

Татарстан Республикасының милли казанышы булып саналган дәүләт телләре дәүләт тарафыннан саклана һәм үстерелә. Дәүләт сәясәтенең бер өлеше булган милли сәясәт иҗтимагый тормышның барлык өлкәләрендә Татарстан Республикасы дәүләт телләренең тигез хокуклы кулланылышын, үсешен тәэмин итүгә юнәлтелгән.

          Дәүләт программасының төп максатлары:
- Татарстан Республикасының дәүләт телләре буларак татар һәм рус телләрен саклау һәм үстерү өчен шартлар тудыру;
- Милли мәдәниятнең нигезе, тулы хокуклы аралашу һәм татар халкын бердәмләштерү чарасы буларак татар телен саклау һәм үстерү;
- Татарстан Республикасы дәүләт теле буларак рус телен саклау һәм үстерү;
- Татарстан Республикасында яшәүче башка милләт вәкилләренең телен саклау һәм үстерүгә ярдәм итү;
- Сөйләм культурасын һәм милләтләр арасындагы толерантлыкны үстерү.

 

Дәүләт программасының үтәлүе